حسن سلطان‌زاده

معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه دو

تحصیلات: لیسانس حسابداری
سوابق اجرایی:

معاون اداری و مالی سازمان مدیریت پسماند
معاون اداری و مالی شهرداری منطقه دو در حال حاضر

تلفن دفتر: 32466792

Go to top