شهرداری منطقه دو کرمان در ضلع شمالی میدان کوثر واقع شده است .
تاریخ افتتاح و راه اندازی شهرداری منطقه دو در سال 1383 است که در ابتدا با مدیریت مهندس قاسم ایرانمنش شروع به کار نمود. از سال 84 تا 86 مهندس کردی، از سال 86 تا 89 مهندس اسماعیلی، از 89تا 93 مهندس علی ایلاقی حسینی، از سال 93 تا 95 مهندس محسن پوراسماعیلی و از شهریور 95 تا پایان سال 96 مهندس رامین امیرمداح و از پنجم فروردین 97 تاکنون مهندس علی سعیدی در سمت شهردار منطقه دو به ارائه خدمت پرداخته‌اند.

Go to top